Cap d’equip de magatzem (team leader)

 

– Seguretat en la manipulació de maquinària al magatzem
– Gestió d’un magatzem organitzat, més eficient i optimitzat: zona d’emmagatzematge
– Gestió d’un magatzem organitzat, més eficient i optimitzat: zona d’expedicions, recepcions i re-work
– Forma més eficient d’emmagatzemar en funció de la tipologia de producte
– Introducció a les 5S de magatzem
– Control i gestió de l’estoc
– Gestió d’inventaris
– Gestió de la documentació de magatzem: packing list, fulla de comanda, albarans,  CMR
– SGA i radiofreqüència
– Optimització de l’equip assignat i de la maquinària disponible
– Com fer més eficients les tasques del magatzem, dins del conjunt de les tasques de l’operativa
– Motivació de l’equip
– Tècniques de lideratge d’equips
– Resolució i mediació de conflictes
– Gestió emocional de l’estrès

 

Durada del curs: 16h.

Calendari: Consultar dies. Dos horaris matí de 10:00h a 12:00h o tarda de 16:00h a 18:00h; A escollir per l’alumne

 

Cost:  150.-€ / alumne

Altres cursos relacionats