Curs Conductor de
Carretons Elevadors:

CURS PROFESSIONAL
VEURE CONTINGUT >>

OPCIÓ 1

OPCIÓ 2

Carretó frontal contrapesat
+
Transpaleta
+
Apilador
+
Recogepedidos

Carretó Retràctil
+
Trasnpaleta
+
Apilador
+
Recogepedidos

 

CARACTERÍSTIQUES

Teoria bàsica

Pràctica bàsica

CONTINGUT

Teoria 3h

 • – Consideracions generals
 • – Consideracions abans d’usar el carretó
 • – Consideracions durant l’ús del carretó
 • – Consideracions després de l’ús del carretó

Pràctica 4h

 • – Inspecció prèvia de la màquina
 • – Maniobres sense càrrega, desplaçament, girs, frenades, etc
 • – Maniobres similars amb càrrega
 • – Col·locació i retirada de càrregues en prestatgeries

QUE OBTINDRÀS EN ACABAR?

Certificat OFICIAL a compliment del RD. 1215/97

Carnet Personalitzat

La part teòrica és comuna per a totes dues opcions

En cas de no superar l’avaluació teòrica i/o pràctica es disposarà d’una segona convocatòria addicional

CURS EXPRÉS
VEURE CONTINGUT >>

 

 

CURS UNE
VEURE CONTINGUT >>

OPCIÓ 1

OPCIÓ 2

Carretó frontal contrapesat

Carretó Retràctil

CARACTERÍSTIQUES

Teoria específica segons norma UNE
Pràctica específica segons norma UNE
Places limitades
1h de pràctica per alumne

CONTINGUT

Teoria 6h

 • -Mentalització general sobre riscos, accidents i seguretat laboral
 • – Conceptes bàsics d’ús habitual
 • – Legislació bàsica
 • – Símbols i pictogrames
 • – Descripció general de les parts del carretó i dels equips utilitzats
 • – Càrrega nominal, càrrega admissible, centre de càrregues, altura d’elevació, etc.
 • – Control diari de posada en marxa
 • – Manteniment preventiu típic, rodes, anivellis
 • – Estacionament de la màquina

Pràctica 6h

 • – Coneixement de les parts de la màquina
 • – Comprovació de posada en marxa, direcció, frens, clàxon, etc
 • – Maniobres sense càrrega, desplaçament en totes dues direccions, velocitats, girs, frenades, etc
 • – Maniobres similars amb càrrega
 • – Apilat i retirat de càrregues en superfície lliure
 • – Col·locació i retirada de càrregues a diferents altures en prestatgeries exteriors i interiors
 • – Maniobres amb accessoris, pinces, contenidors, pescants, etc
 • – Maniobres extraordinàries, com a càrregues de dimensions o característiques fora del normal

QUE OBTINDRÀS EN ACABAR?

Certificat OFICIAL en compliment de la Norma UNE 58451

Carnet Personalitzat UNE/p>

Inscripció en la nostra borsa de treball/p>

 

 

PRÀCTIQUES PARTICULARS
VEURE CONTINGUT >>