Curs Manipulador de pont grua:

 

PROFESSIONAL VEURE CONTINGUT >>

CARACTERÍSTIQUES

Teoria bàsica Pràctica bàsica

CONTINGUT

Teoria 25% del temps

 • – La posada en obra i la posada fora
  de servei
 • – La utilització dels aparells d’elevació
  i les normes de seguretat.
 • – La manipulació de materials
 • – Els controls, manteniments i
  avaries

Pràctica 75% del temps

 • – Exercicis de manipulació
  (elevació i posat de càrregues)
 • – Exercicis d’utilització (controls)
 • – Exercicis de manteniment i
  situacions d’emergència

QUE OBTINDRÀS En ACABAR?

Certificat en compliment del RD. 1215

Carnet Personalitzat