Tècnic de gestió de magatzem

 

– Que entenem per Magatzem, Tipus de magatzem

– Que entenem per estoc i les seves característiques

– Tasques que es realitzen en un magatzem

– Iniciació a la radiofreqüència

– Operador de Carretons elevadors Norma UNE 58451 i Tipus: 1, 3, 4

 

Durada del curs: 30h. (24h de teoria + 6h de pràctica/alumne)

Calendari: Consultar dies. Teòrica: de 9:00h a 13:00h i 15:00h a 19:00h

Pràctiques: Els dies següents 6 h, dos alumnes diaris amb dues màquines; En funció del nombre d’alumnes s’allargaran els dies.

 

Cost:  280.-€ / alumne
Màxim 12 alumnes

Altres cursos relacionats