Cursos 2020

 

S’obre una Nova convocatòria de Cursos de Formació 2020

 

 Curs de Carretó frontal amb certificat RD.1215/1997 LLEI 31/1995

Curs de Carretó frontal amb certificat UNE.58.451:2016

 

(Certificació del màxim nivell)

Consulti el nostre Calendari

Places limitades

 

Amb la finalitat d’establir els requisits mínims que ha de complir un programa de formació pels operadors de carretons de manutenció i els coneixements que deuen impartir els formadors, grup Denis al seu departament de formació, incorpora sota la norma UNE 58.451-2016 els cursos amb aquest certificat, complint amb tot el contingut especificat amb aquesta norma. Tant els seus instructors e instal.lacions com el programa teòric i pràctic, estan auditats per Empresa Certificadora Externa.

Cursos oberts mensualment.

 

Si desitja més informació pot consultar l’apartat de Formació.

També pot trucar-nos al telèfon 977 55 11 34 o enviar-nos un e-mail a info@msf.com.es